Medicinsk massage är en rehabiliterande och terapeutisk behandling där vi tillsammans arbetar för att minska smärta och stelhet i kroppen. 

Med en stor mängd verktyg och många olika tekniker till hands så gör vi en analys av din kropp och tar gemensamt fram en behandlingsplan.